Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana też Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jest ruchem opierającym się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Łączy nas Chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary znane pierwszym chrześcijanom.

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym „Marana Tha” przy parafii Św. Anny istnieje od 8 grudnia 2010 r. Powstała po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) prowadzonych przez ówczesnych koordynatorów Odnowy Archidiecezji Białostockiej: ks. Andrzeja Brzozowskiego i Danutę Zajkowską. Liczyła wówczas około 40 osób w różnym wieku z kilku parafii Białegostoku i okolic.

Grupa „Marana Tha” gromadzi osoby, które przeżyły osobiste spotkanie z Bogiem, obierając Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela i podjęły drogę nawrócenia i formacji.

Spotykamy się w każdy czwartek. Uczestniczymy we Mszy Św., na której przygotowujemy oprawę muzyczną i włączamy się w Liturgię Słowa. Następnie przeżywamy spotkanie modlitewne prowadzone wspólnie przez duszpasterza – ks. Tadeusza Tyla, liderkę obecnie – Bożenę Wilińską i liderów muzycznych – Ewę i Krzysztofa Grochal. Zapraszamy Ducha Św. do prowadzenia spotkania, uwielbiamy Boga, słuchamy Słowa Bożego i nauczania, składamy osobiste świadectwo życia.

Głównym charyzmatem (gr. charisma – dar łaski) grupy modlitewnej jest modlitwa wstawiennicza prowadzona co drugi czwartek miesiąca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Przedstawione prośby, błagania i podziękowania za otrzymane łaski powierzamy też Panu Bogu w codziennej modlitwie osobistej.

Członkowie „Marana Tha” biorą czynny udział w życiu parafii:

  • włączamy się w obsługę liturgiczną czwartkowych Eucharystii,
  • otaczamy codzienną modlitwą wstawienniczą wszystkich kapłanów naszej parafii,
  • zorganizowaliśmy otwarte dla wszystkich: „Dni skupienia” z Eucharystią 27.04.2013 r. i 07.12.2013 r., „Spotkanie z Jezusem” 13.06.2015 r. z Eucharystią i modlitwą o  uzdrowienie.

Podejmujemy ewangelizację poza parafią, służymy na REO, na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie w kościele Św. Rocha, w Domu Rekolekcyjnym w Surażu. Bierzemy udział w: Dniu Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Św. Archidiecezji Białostockiej, Diecezji Łomżyńskiej i Drohiczyńskiej, Ostrołęckich Spotkaniach Charyzmatycznych, Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Św. w Częstochowie. Wspólnie świętujemy i przeżywamy rekolekcje.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY!