Chór Świętej Anny

Spotkania: próba w każdy wtorek o 19:00 w sali na plebanii, raz w miesiącu Msza Święta o 12:00      (w każdą trzecią niedzielę miesiąca)

Kontakt: agnieszka_panas@wp.pl

Chór Świętej Anny rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2017 r. Po głośnej akcji promocyjnej przy pomocy plakatów i ulotek oraz zachęcie podczas ogłoszeń ze strony księdza Proboszcza, na pierwszą próbę 15 września zgłosiło się ponad 20 osób.  Głównym zadaniem chóru jest prowadzenie śpiewu podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz uczestniczenie w uroczystościach i życiu parafii. Za stronę artystyczną i organizatorską chóru odpowiada p. Agnieszka Panas – dyrygentka i śpiewaczka. Po pierwszym miesiącu spotkań Chór zainaugurował swoją obecność artystyczną koncertem „Zdrowaś bądź, Maryja”, który odbył się 15 października 2017 i został licznie i serdecznie przyjęty przez parafian.

Zespół dąży do pięknego śpiewu wielogłosowego, a podczas prób, pracuje nad tajnikami emisji głosu oraz podstawowymi zagadnieniami muzycznymi, takimi jak śpiewanie przy pomocy nut, czy współpraca z dyrygentem. Chór to przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących, zatem każda próba rozpoczyna się i kończy krótką wspólną modlitwą. W repertuarze znajdują się utwory sakralne, przeznaczone do wykonawstwa liturgicznego oraz piosenki religijne - mające swój czas podczas koncertów i adoracji. Zespół tworzy wspólnotę,  która uczestniczy w życiu parafialnym, stąd też na stałe do parafialnego kalendarza wpisały się już koncerty maryjne, kolędowe i pasyjne oraz udział w uroczystym obchodzeniu Triduum Sacrum. Chór występuje również okazjonalnie podczas uroczystości diecezjalnych (m.in. miejska procesja Bożego Ciała, obchody nowenny przed wspomnieniem M.B. Ostrobramskiej w katedrze, kolędowania ekumeniczne).

Chór parafialny obecnie liczy około 20 osób w różnym wieku. Są wśród nas studenci, małżeństwa, osoby dorosłe i starsze, kobiety i mężczyźni. Pomimo wszystkich różnic łączy nas wspólny cel pięknego śpiewu na chwałę naszego Pana. Zapraszamy wszystkich chętnych!

                                                                                                  Agnieszka Panas