W niedziele 26 maja 2019 r. na Mszy św. o godz. 10.30 odbyła się I Komunia św. uczniów klas III. Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Józef Koszewnik. Do I Komunii św. przystąpiło 27 dzieci.Rodzice dziękując ks. proboszczowi, kapłanom wyrazili także wdzięczność katechetce p. Halinie Chylińskiej za zaangażowanie i wzorowe przygotowanie dzieci.