Poświęcenie palm w Niedzielę Palmową na Mszy św. dla dzieci o godz. 10.30 i tradycyjny konkurs na najpiękniejszą palmę z nagrodami.