Ziemia Św.  Śladami Chrystusa (8 dni, samolot)

30.04 – 07.05.2018

Parafia św. Anny wspólnie z Franciszkańskim Biurem Turystyczno- Pielgrzymkowym PATRON zorganizowała Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Wzięły w niej udział 44 osoby na czele z ks. proboszczem Józefem i z ks. wikariuszem Jerzym. Przewodnikiem był franciszkanin o. Tomasz Kowalski. Dla wielu parafian była to pielgrzymka życia. Ziemia Święta to bowiem 5 Ewangelia. Chodziliśmy śladami Chrystusa. Niezapomniane wrażenia i przeżycia. Wróciliśmy inni. 


 Program Pielgrzymki: 

1 DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AWIW
Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie przy stanowisku PATRON TRAVEL o godz. 06:00. Wylot do Tel Awiwu o godz. 09:45. Przylot na miejsce o godz. 14:30. Przejazd do hotelu w Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.
2 DZIEŃ: JEROZOLIMA – BETLEJEM – AIN KAREM
Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego, Bazylika św. Katarzyny i Grota św. Hieronima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Przejazd do Ain Karem: kościół Nawiedzenia NMP i św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem, Menora i Kneset (z zewnątrz) – współczesny parlament izraelski. Obiadokolacja. Nocleg.
3 DZIEŃ: CEZAREA NADMORSKA – GÓRA KARMEL – NAZARET– KANA GALILEJSKA
Śniadanie. Przejazd do Cezarei – rzymskiej stolicy Palestyny z Nowego Testamentu: miasto krzyżowców, słynny rzymski akwedukt oraz amfiteatr. Wizyta na Górze Karmel: Grota Eliasza oraz Kościół Najświętszej Pani Karmelu. Przejazd do Nazaretu: Bazylika Zwiastowania, Grota Zwiastowania, kościół św. Józefa. Kana Galilejska – odnowienie przysięgi małżeńskiej. Przejazd do hotelu w Galilei. Obiadokolacja. Nocleg.
4 DZIEŃ: JEZIORO GALILEJSKIE – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGHA – JORDAN
Śniadanie. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do Kafarnaum – Miasta Jezusa i na Górę Błogosławieństw. Wizyta w Tabgha: Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5 DZIEŃ: GÓRA TABOR – JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN
Śniadanie. Góra Tabor. Przejazd wzdłuż Doliny Jordanu. Postój w Jerychu pod Górą Kuszenia i przy sykomorze Zacheusza. Qumran. Postój nad Morzem Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką do Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg.
6 DZIEŃ: JEROZOLIMA
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta w Jerozolimie: kościół św. Anny, konwent Ecce Homo, Droga Krzyżowa (Via Dolorosa), Bazylika Grobu Bożego, Kalwaria. Przejście na Górę Syjon: Opactwo Zaśnięcia NMP, Wieczernik. Ściana Płaczu. Obiadokolacja. Nocleg.
7 DZIEŃ: JEROZOLIMA – BETANIA
Śniadanie. Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze świątynne. Góra Oliwna: miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, symboliczny „grób” Maryi. Kościół św. Piotra In Gallicantu. Wizyta w Betanii. Obiadokolacja. Nocleg.
8 DZIEŃ: TEL AWIW – WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Wylot do Polski o godz. 17:50. Lądowanie w Warszawie na lotnisku Okęcie o godz. 20:45. 
 

Miejsca Mszy św.:

1dzień: Kaplica na Lotnisku Okęcie
2dzień: Kaplica św. Katarzyny w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem
3dzień: Kościół św. Józefa w Nazaret
4dzień: Kaplica na Górze Błogosławieństw
5dzień: Bazylika Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor
6dzień: Kaplica Grota Apostołów przy Getsemani w Jerozolimie
7dzień: Kaplica Krzyżowców w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie
8dzień: Kaplica na Polu Pasterzy