J.E. Ks. Abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki dokonał wizytacji kanonicznej naszej parafii w piątek 20 kwietnia 2018 r. Wizytacja rozpoczęła się o godz. 10.00. Ks. Arcybiskup odwiedził IV Liceum Ogólnokształcące, Szkołę Podstawową nr 6, chorych w stanie ciężkim, rodziców kapłanów pochodzących z naszej parafii, zapoznał się ze stanem budowy i wystroju kościoła, zwizytował kancelarię parafialną i spotkał się z księżmi pracującymi w parafii. O godz. 16.30 w byłej kaplicy odbyło się spotkanie Ks. Arcybiskupa ze wspólnotami i grupami modlitewnymi. O godz. 17.50 rozpoczęła się oficjalna część wizytacji. Przed kościołem Dostojnego Gościa powitał proboszcz parafii i procesyjnie wprowadził do świątyni. Po modlitwach przed ołtarzem Ks. Arcybiskupa powitały delegacje parafialne, a następnie        ks. proboszcz złożył sprawozdanie o stanie parafii. Po przemówieniu proboszcza rozpoczęła się Msza św., podczas której Ks. Arcybiskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Wizytacja kanoniczna to wielkie wydarzenie w życiu parafii.Wierzymy głęboko, że wspólna modlitwa, posługa Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii oraz udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży przyniosą obfite owoce w życiu każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej.