Sakrament bierzmowania jest zwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i polega na przyjęciu przez osobę daru Ducha Świętego. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304). Osoba bierzmowana przyjmuje na siebie obowiązek mężnego wyznawania wiary, bronienia jej i postępowania według jej zasad.

PORZĄDEK SPOTKAŃ FORMACYJNYCH:

Październik 2018

4.10. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

5.10 - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Listopad 2018

10.11. - godz. 15.30 - spotkanie przy kaplicy i wyjście młodzieży kl. VI, VII, VIII i III gimn. do Katedry na Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej, która w tym dniu odbędzie się p.h." Dzień u Mamy" i skierowana jest do młodzieży  przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Powrót ok. godz. 19.30. Obecność obowiązkowa!

Grudzień 2018

6.12. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

7.12. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Styczeń 2019

3.01. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

4.01. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Luty 2019

7.02. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

8.02. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Marzec 2019

7.03. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

8.03. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Kwiecień 2019

4.04. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

5.04. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Maj 2019

9.05. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

10.05. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.

Czerwiec 2019

6.06. - godz. 18.00 - kl. VI i VII

7.06. - godz. 18.00 - kl. VIII i III gimn.