1.       Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Zachęcamy do modlitwy różańcowej oraz ofiar duchowych i materialnych w intencji misji. Dzisiejsza taca na misje.
  2.       W czwartek – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dzień imienin naszego wikariusza Ks. Tadeusza Tyla. W swoich modlitwach polecajmy Bogu czcigodnego Solenizanta.
  3.       Wypominki za zmarłych będą czytane w dniach 1-5 listopada (od poniedziałku do piątku włącznie) o godz. 17.00  i będą połączone z różańcem za zmarłych oraz Mszą św. w intencji osób wyczytanych w wypominkach. Na wypominki przyjmujemy dziś  w zakrystii, a w dni powszednie w zakrystii i w kancelarii.
  4.       Trwa Seminarium Odnowy Wiary. Kolejne spotkanie w poniedziałek 25 października o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich pragnących pogłębienia swej więzi z Bogiem.
  5.       Od kilku tygodni zauważamy w Polsce i w naszym województwie szybki wzrost zakażeń koronawirusem będący przejawem czwartej fali pandemii. Dlatego też wykażmy się determinacją i konsekwencją w  przestrzeganiu zaleceń sanitarnych. Mając na uwadze własne zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliźnich zwracamy się z gorącym apelem do wiernych  o przestrzeganie norm i zasad sanitarnych, zwłaszcza o noszenie maseczek ochronnych w kościele i  przestrzeniach zamkniętych.
  6.      Komunikat Biskupa Henryka Ciereszko.

Czcigodni Księża, Osoby życia konsekrowanego, Bracia i Siostry w Chrystusie!

Papież Franciszek w niedzielę 10 października 2021 r. zainaugurował XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”, który potrwa do 2023 r.

Prace synodalne są podzielone na trzy etapy: lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie.

Pierwszym etapem Synodu jest faza diecezjalna, której uroczyste otwarcie w naszej diecezji nastąpiło w niedzielę 17 października, w katedrze białostockiej. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Henryk Ciereszko.

Arcybiskup Białostocki Józef Guzdek ustanowił koordynatorem Synodu na etapie diecezjalnym ks. Andrzeja Proniewskiego. Powołał także Diecezjalny Zespół ds. Synodu.

Zwracam się z serdeczną prośbą o zaangażowanie w przebieg prac na etapie diecezji. Prośbę kieruję do wszystkich parafii, zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, grup parafialnych, wszystkich ludzi dobrej woli, aby wypowiedzieć się na temat funkcjonowania i życia Kościoła w 10-ciu obszarach tematycznych zaproponowanych do przepracowania w ramach prac synodalnych. Są nimi: wspólnota, słuchanie, zabieranie głosu, celebrowanie, współodpowiedzialność w misji, prowadzenie dialogu w Kościele i w społeczeństwie, z innymi wyznaniami chrześcijańskimi, władza i uczestnictwo, rozeznawanie i podejmowanie decyzji, formowanie się do synodalności.

Serdecznie proszę, o zaangażowanie we wszystkich parafiach archidiecezji w celu przeprowadzenia tych konsultacji.

Synod jest okazją do uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy na drodze budowania synodalnej wrażliwości w „podążaniu razem” na drogach wiary i życia chrześcijańskiego, a więc do wskazania, jakie napotykamy trudności, a jakie mamy dobre praktyki i doświadczenia.

W celu ułatwienia konsultacji zostały przygotowane materiały (konspekt na 10 spotkań do pobrania ze strony internetowej www.archibial.pl w zakładce Synod), które stanowią pomoc do przeprowadzenia spotkań synodalnych przez różne grupy w parafii, aby wypowiedzieć się w tematach zaproponowanych przez Stolicę Apostolską.

Synodalne prace w parafii potrwają do 15 lutego 2022 r. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pracach synodalnych również indywidualnie (ale nie anonimowo), przesyłając swoje refleksje drogą elektroniczną na adres: synod@archibial.pl lub zwykłą pocztą na adres Kurii Metropolitalnej w Białymstoku z dopiskiem „Synod”.

Do uczestnictwa w pracach synodalnych należy zachęcać poprzez ogłoszenia parafialne, media społecznościowe, listy, itp. Z pomocą lokalnych społeczności, takich jak szkoły i instytucje społeczne, można podjąć szczególny wysiłek w celu identyfikacji i dotarcia do tych, którzy od pewnego czasu nie utrzymują regularnych kontaktów ze wspólnotą kościelną. Należy zadbać o zaangażowanie tych, którzy są wykluczeni lub których głosy często nie są brane pod uwagę.

W imieniu i z pasterskim błogosławieństwem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Józefa Guzdka oraz własnym pozdrowieniem i błogosławieństwem na czas prac synodalnych  

Bp Henryk Ciereszko  

Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej 

Białystok, 22 października 2020 r., we wspomnienie św. Jana Pawła II.