1.        Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynają się Rekolekcje Adwentowe. Będą trwały do wtorku włącznie. W poniedziałek i we wtorek Msze św. z nauką rekolekcyjną: rano o godz. 7.00 i 9.00 oraz po południu o godz. 16.30 i 18.00. Spowiedź podczas Mszy św.
  2.       W dzisiejszą niedzielę błogosławienie matek oczekujących potomstwa na Mszy św. o godz. 12.00.
  3.        Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie w rodzinach –  w środę,  piątek i w sobotę.
  4.        W trzeci piątek miesiąca na nabożeństwo wieczorne o godz. 18.00 zapraszamy Czcicieli Miłosierdzia Bożego.
  5.        W sobotę 19 grudnia Dzień Chorych w naszej parafii. Kapłani rozpoczną odwiedzanie chorych w domach z posługą sakramentalną od godz. 8.30. Zapisy chorych codziennie po Mszy św. w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej.  
  6.        Opłatki wigilijne, świece Caritas Polska można nabywać codziennie w salce na plebanii: w niedziele – po każdej Mszy św., a w dni powszednie: rano od godz. 7.30 do 8.00 i po południu od godz. 17.00 do 18.00. Sianko na stół wigilijny jest wyłożone na saniach przy kancelarii parafialnej.
  7.        Księża Biskupi zachęcają do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce pt. „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło wolności”. Akcja polega na postawieniu w dniu dzisiejszym o godz. 19:30 zapalonych świec w oknie swoich domów i mieszkań.  
  8.      Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się po miesiącu od wyzdrowienia do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy.