1.        Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego. Początek Tygodnia Miłosierdzia. Będzie on przebiegał pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.
  2.       W czwartek – Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski.
  3.       W piątek – Uroczystość św. Jerzego, Męczennika, Głównego Patrona Archidiecezji Białostockiej i Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Z racji uroczystości post nie obowiązuje.
  4.       W  sobotę   –   Święto św. Marka, Ewangelisty.
  5.       W związku ze stopniowym wycofywaniem przez organy państwowe ograniczeń wynikających z trwającego stanu epidemii Ks. Abp Metropolita Tadeusz Wojda przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do 11 maja 2020 r. Gorąco zachęcił do uczestniczenia we Mszy św. transmitowanej prze środki społecznego przekazu.
  6.        Nowe rozporządzenia organów państwowych pozwalają od 20 kwietnia 2020 r. czyli od jutra na zwiększenie ilości wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych. W naszym kościele zgodnie z metrażem powierzchni kościoła może brać udział 55 osób. Uczestnicy nabożeństw mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniej odległości od siebie minimum 2 m. Obowiązek ten nie dotyczy  duchownych sprawujących kult religijny.