Kolęda w parafii św. Anny 2020 r.

  1.  30 grudnia, pon.  –   ul. Zwierzyniecka, bloki nr: 1, 3  i  5.
  2.  2  stycznia, cz.   –     ul. Zwierzyniecka,  blok  nr 11. 
  3.  4 stycznia, so.    –     ul . Zwierzyniecka, blok nr 13.
  4.  7 stycznia, wt.    –     ul. Zwierzyniecka, blok nr  15.
  5.  8 stycznia, śr.    –      ul. Zwierzyniecka, bloki nr: 7, 17  i 19.
  6.  9 stycznia, cz. -   ul. Zwierzyniecka, bloki nr:19A,19B i 21/1.
  7. 10 stycznia, pt.   –    ul. Zwierzyniecka, blok nr  21.                                                                                  
  8.  11 stycznia, so.   –   ul. Wołodyjowskiego,  bloki nr:  2/2, 2B, 4  i  6.
  9.  13 stycznia, pon.    –   ul. Wołodyjowskiego,  blok nr 6B. 
  10.                                                                         

  10.14 stycznia, wt.    –     ul. Wołodyjowskiego, bloki nr: 6A, 8  i 8B.                                                                  

    11.15 stycznia, śr.     –     ul. Wołodyjowskiego, bloki nr: 8A  i  8C.

    12.16 stycznia, cz.    –     ul. Szpitalna, bloki nr: 39, 40, 42  i  44.      

    13.17 stycznia ,pt.    –      ul. Szpitalna, blok nr 35A.     

    14.18 stycznia, so.    –     ul  Wołodyjowskiego, bloki nr: 8D i 8E

oraz   od godz. 14.00 ulice: Bema, Mazowiecka (stare bud.),  Łukowska, Ostrowiecka i Przechodnia.

   15. 20 stycznia, pon.  –   ul. Żelazna,  blok nr 38 i stare budownictwo.                                                                          16. 21 stycznia, wt.   –   ul. Waszyngtona, bloki nr: 25, 25A i 25B.

   17. 22 stycznia, śr.    –    ul. Waszyngtona, bloki nr: 25C i 25D

                                           oraz ul.  Wesoła,  blok nr  11.

   18. 23 stycznia, cz.   –    ul. Wesoła, bloki nr: 7, 9 ,13, 15 i 17                                                    

   19. 24 stycznia, pt.   –    ul. Wesoła, bloki nr: 19, 20, 20A i  36.  

  20.  27 stycznia, pon.  –  ul. Wesoła, bloki nr: 20B,  21,  23  i 27.

  21.  28 stycznia, wt.  –    ul. Wesoła,  bloki nr:  6  i  25.

  22.  29 stycznia,  śr.  –  ul. Mazowiecka, bloki nr: 37A,37B i 37C

  23. 30 stycznia, cz.  –   ul. Mazowiecka, bloki nr: 37D, 37E i  37F    

  24. 31 stycznia, pt.  –   ul. Mazowiecka, bloki  nr: 39, 39A i 48.

  25.  3 lutego, pon.  –  ul. Mazowiecka, bloki nr:  39B  i  41.

  26.  4 lutego, wt.  –    ul. Waszyngtona,  blok  nr 22.

  27.  5 lutego, śr.   –    ul. Waszyngtona,  blok  nr  22A

                                 oraz   blok nr 24 (I i II klatka, m. 1 – 44).

  28.  6 lutego, cz.   –   ul. Waszyngtona, blok nr 24 cd.(m.45-154).

  29.  8 lutego, so.   –    ul. Waszyngtona, blok nr 24 cd. (do końca)

                        oraz  ul. Żelazna, bloki nr:  5,  7  i  9.

 30.10 lutego, po.  –   ul. Waszyngtona, bloki nr: 32, 34, 36.

 31.12 lutego, śr.   –   ul. Waszyngtona, bloki  nr:  26, 26A  i  38.

 32.13 lutego, cz.  –   ul. Prezydenta Kaczorowskiego, blok  nr  7.